„Рука помоћи и подршке“

ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник организује семинар „Рука помоћи и подршке“, који је акредитован за школску 2012/13. и 2013/14. годину, под редним бројем 96.

Општи циљ програма је промена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свести и знања о појави вршњачког насиља у школи.

Семинар траје три дана (24 сата) и организује се за 30 учесника/учесница.

Цена семинара је 4000 динара и обухвата трошкове организације, накнаде за едукаторе/ке, радне метријале и CD.

Comments are closed.