Светосавско дете

Од пре неколико година у нашој школи се сваког 27. јануара бира Светосавско дете, у складу са Правилником о избору ученика генерације и светосавског детета.

У школској 2018/2019. години комисију за избор Светосавског детета чине:

  1. Драгана Атанасковић, председник
  2. Љиљана Митровић
  3. Јелена Радоички
  4. Сава Фан
  5. Дара Бранковић
  6. представник ученичког парламента

За Светосавско дете изабрани су:

  • школска 2017/2018. година: Миљана Плавшић, 8-2
  • школска 2016/2017. година: Теодора Танасић, 6-3
  • школска 2015/2016. година: Ана Петрушић, 7-1
  • школска 2014/2015. година: Светлана Мршић, 5-2