Светосавско дете

Од пре неколико година у нашој школи се сваког 27. јануара бира Светосавско дете, у складу са Правилником о избору ученика генерације и светосавског детета.

У школској 2017/2018. години комисију за избор Светосавског детета чине:

  1. Драгана Атанасковић, председник
  2. Сања Кнежевић
  3. Зорана Вујчић
  4. Сава Фан
  5. Срђан Радловић
  6. Александра Милићевић, представник ученичког парламента