Екскурзије

1. ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ

Извођење екскурзија, наставе у природи и амбијенталне наставе у школској 2020/2021. години зависиће од епидемиолошке ситуације и усклађиваће се са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и свим даљим упутствима, препорукама  и мерама које је школа дужна да спроводи.

Општи циљ

Екскурзија је ваннаставни облик васпитно-образовног рада који се остварује ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

Специфични циљ

– упознавање појава и односа у блиској природној и друштвеној средини,
– упознавање културног наслеђа ближе околине.

2. ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су:

– проучавање објеката и феномена у природи;
– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
– развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима;
– схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
– подстицање на испољавање позитивних емоционалних доживљаја.

3. САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ 2010/2011.

Ученици 1, 2, 3, 4, 5. и 6. разреда су ове године одлучили да крену на несвакидашњу екскурзију.

Одлучили су да крај школске године дочекају са једним искуством више. На екскурзију су кренули 30. и 31. маја у организацији „Нове школе“, до Титела, Етно куће и Вршачког брега. На одређену дестинацију кренули су бродом „Златно срце“.

Како нам је било погледајте сами. (видео)

Прво су брод, ради безбедности тестирали наставници.

Еkskurzijа
А онда, када је потврђено да је све безбедно и прилагођено правој, едукативној екскурзији, у авантуру су кренули ђаци.
Погледајте још слика са екскурзије.

Еkskurzijа

Comments are closed.