Техничко особље

Хигијена у нашој школи је на завидном нивоу захваљујући одличној организацији управе школе и помоћног  особља. Помоћно техничко особље се стара да ученици имају најповољније хигијенске услове за рад.

Светозар Грубишић, домар / мајстор одржавања
Радловић Срђан, чистачица
Швоња Биљана, чистачица
Кизић Драгица, чистачица
Јовановић Драгана, чистачица
Попадић Зорица , чистачица
Мишковић Анђа, чистачица
Богдан Сабира, сервирка – куварица
Миловац Госпaва, чистачица
Бранковић Дара, чистачица

Comments are closed.