Техничко особље

Хигијена у нашој школи је на завидном нивоу захваљујући одличној организацији управе школе и помоћног  особља. Помоћно техничко особље се стара да ученици имају најповољније хигијенске услове за рад.

Сакач Ђура, ложач
Радловић Срђан, домар
Швоња Биљана, спремачица
Кизић Драгица, спремачица
Јовановић Драгана, спремачица
Веселиновић Пера, спремачица
Мишковић Анђа, спремачица
Богдан Сабира, сервирка – куварица
Миловац Госпaва, спремачица
Бранковић Дара, спремачица
Јовић Жарко, хигијеничар
Светозар Грубишић, помоћни радник