Техничко особље

Хигијена у нашој школи је на завидном нивоу захваљујући одличној организацији управе школе и помоћног  особља. Помоћно техничко особље се стара да ученици имају најповољније хигијенске услове за рад.

Радловић Срђан,  чистач
Швоња Биљана, чистачица
Попадић Зорица, чистачица
Јовановић Драгана, чистачица
Бранковић Дара , чистачица
Миловац Госпова, чистачица
Тешић Стана, чистачица
Петровић Славка, чистачица

Килибарда Бранка,  куварица

Самац Љубица, сервирка

Comments are closed.