Упис

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ!

СВАКЕ ГОДИНЕ У МАЈУ ОТВАРАМО ВРАТА НАШЕ ШКОЛЕ – НУДИМО МОГУЋНОСТ УПОЗНАВАЊА СА ШКОЛОМ И УЧИТЕЉИМА БУДУЋИХ ПРАВАКА! УЗ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧИТОГ ТИПА, МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НАШЕ УЧИОНИЦЕ, ДВОРИШТЕ, САЛУ ЗА ФИЗИЧКО, РАЗЛИЧИТЕ КАБИНЕТЕ, КУХИЊУ СА ТРПЕЗАРИЈОМ И СВЕ ДРУГО ШТО ВАС ИНТЕРЕСУЈЕ ИЗ НАШЕ ШКОЛЕ.
УЧИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ОДГОВАРАЈУ НА СВА ВАША ПИТАЊА.

Упис ученика у основну школу

Упис детета у школу јесте обавеза сваког родитеља/старатеља, који је дужан да је испуни најкасније до 31. маја календарске године у којој ће, у тренутку почетка школске године, његово дете имати најмање шест и по, а највише седам и по година. За очекивати је да су родитељи упућени у узраст сопственог детета, али, за сваки случај, на обавезу уписа подсетиће их надлежни орган локалне самоуправе: општина води евиденцију о деци са боравиштем на својој територији, и једном годишње обавештава родитеље и школе о деци која су стасала за школовање. С друге стране, школа обавештава родитеље и општину о деци која су стасала за упис, али нису уписана у школу, и то чини у најкасније 15 дана од истека уписног рока. Кад надлежни орган општине прими то обавештење, подноси прекршајну пријаву против родитеља.

Ранији и каснији упис

Дете се може уписати и већ са шест година старости – ако психолог школе процени да је спремно за похађање наставе – али и касније од прописаног рока, ако постоје оправдани разлози за то (на пример, болест детета). Ако разлози нестану пре него што дете досегне узраст од осам и по година, оно ће бити уписано у први разред; ако нестану након тог времена, дете ће моћи да упише разред који одговара нивоу знања и способности које поседује у том тренутку.

Избор школе

Родитељ може да изабере основну школу у којој ће његово дете похађати наставу. Школа је, с друге стране, обавезна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе, а друга деца биће примљена ако постоје просторне или кадровске могућности за то. Родитељи треба да поднесу захтев школи за коју су се одлучили најкасније до 1. фебруара календарске године у којој уписују дете.

Документација за упис

Приликом пријаве детета, родитељ подноси следећа документа:

  • извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
  • уверење о завршеном предшколском припремном програму, коју издаје установа у којој је дете похађало програм;
  • потврду о обављеном лекарском прегледу и извршеној вакцинацији.

Испитивање детета

Након уписа, школски психолог и педагог испитују различите способности детета, како би утврдили да ли је у потпуности спремно за похађање наставе. Ово испитивање обавља се на матерњем језику детета. Ако је потребно, школа је дужна да обезбеди преводиоца.

Након испитивања, стручни тим може да утврди:

  • да је дете потпуно спремно за похађање наставе;
  • да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана,
  • који би детету олакшао образовање;
  • да постоји потреба за додатном подршком за образовање.

Погледајте како је изгледао ПРИЈЕМ ПРВАКА 2017. године

Пријем првака школске 2012/13. године:

Comments are closed.