Распореди и календар

Распоред писаних провера знања дужих од 15 min (друго полугодиште 2020/2021):
Кликните на одговарајуће одељење:
Први разред: I 1 , I 2,  I 3, I 4
Други разред: II 1, II 2, II 3, II 4
Трећи разред: III 1, III 2, III 3
Четврти разред: IV 1,IV 2IV 3

Пети разред: V 1, V 2, V 3
Шести разред: VI 1, VI 2, VI 3, VI 4
Седми разред: VII 1, VII 2, VII 3
Осми разред: VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Распоред допунске и додатне наставе и секција

Термини индивидуалних разговора

РАСПОРЕД ЗВОНА

Настава се изводи у складу са Оперативним планом школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по Посебном програму за рад у условима пандемије вируса covid-19

 

У првом циклусу настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса: 14 одељења

Ученици млађих разреда похађају наставу сваког дана пре подне у две групе, А и Б

 

Група А Група Б
1. час 08:00 – 08:30 1. час 10:45 – 11:15
2. час 08:35 – 09:05 2. час 11:20 – 11:50
3. час 09:15 – 09:45 3. час 12:00 – 12:30
4. час 09:50 – 10:20 4. час 12:35 – 13:05

 

У другом циклусу настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса: 14 одељења

Ученици старијих разреда похађају наставу по комбинованом моделу сваки други дан, у две групе, А (понедељак, среда, петак) и Б (уторак, четвртак)

1. час 13:30 – 14:00
2. час 14:05 – 14:35
3. час 14:50 – 15:20
4. час 15:25 – 15:55
5. час 16:00 – 16:30
6. час 16:35 – 17:05

Као допунска подршка ученицима у учењу користи се платформа: G Suite for Education – Google Classroom

 

РЕД ВОЖЊЕ АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ 6А

Смер Адице – ОШ „Марија Трандафил“:
Смер ОШ „Марија Трандафил“ – Адице: 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 2020. године.

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:
– 04. јуна 2021. године, за ученике осмог разреда и

– 18. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године.

Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.

– Летњи распуст почиње 21. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда
завршава се 31. августа 2021. године, а за ученике осмог разреда по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2021. године.

 

У четвртак 01. октобар 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

У уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за петак

 

Календар рада за школску 2020 – 2021. годину

Правилник о изменама календара рада 2020/2021.

Comments are closed.