Директор

Директор школе
Милијана Граховац Проле

Реч директора:

Са позиције директора школе циљ ми је да у школи негујем климу добродошлице, школу у којој се сви осећају прихваћено. Сви заједно настојимо бити Еко школа, блиска животу, у којој је пријатно учити и радити, у којој сви траже, али и дају свој максимум. Школа креативног и подстицајног карактера, савремених метода којима се обликује млад човек отворен и спреман за сусрет са даљим образовним, професионалним и животним изазовима.

Ми смо школа пријатељ – сви различити, а једнако вредни. Заједно стварамо људе, данас мале, а сутра веће од нас.

Настојимо да будемо центар еколошких, васпитно – образовних, али и културних, спортских и осталих јавних дешавања у својој средини.

Мото школе:

Школа и родитељи заједно у формирању ученика који не мора бити одличан ђак, али може бити одличан човек.

Мисија школе:

Осигурати квалитетан образовни и стручни рад који пружа најбоље у развоју детета и подстиче константан развој еколошке свести; укључити родитеље у стварање подстицајног окружења за лични развој детета у самосвесног, креативног и независног појединца.

 

Comments are closed.