Јавне набавке

ЈНМВ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ (28.1.2021.)

1. План јавних набавки за 2021 (PDF)

 

ЈНОП 1-3Н/2020 (6.4.2020.)

Предмет јавне набавке је набавка добара – интерактивних табли са пројектором. Уговор је закључен.

1. JHOП 1-3Н/2020 Одлука о измени уговора – интерактивна табла (PDF)
2. JHOП 1-3Н/2020 Обавештење о закљученом уговору – интерактивна табла (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.1/2020 (11.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања: имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица незгоде, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2020 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2020 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2020 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2020 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.2/2020 (9.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара снабдевање електричном енергијом ред. број: 1.1.2/2020, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2/2020 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2/2020 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2020 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2020 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.2/2020 (4.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга извођење екскурзија и наставе у природи у шк. 2019/2020. години. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-2-2/2020 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-2/2020 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-2/2020 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-2/2020 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.1/2020 (20.2.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-1/2020 – Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1/2020 – Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1/2020 – Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.4/2019 (3. април 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-4/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-4/2019 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-4/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-4/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.3/2019 (1. април 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-3/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3/2019 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-3/2019 Обавештење о продужењу рока за подношење документације (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-3/2019 Додатне информације – појашњења (PDF)
5. ЈНМВ 1-1-3/2019 Измена конкурсне документације (PDF)
6. ЈНМВ 1-1-3/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
7. ЈНМВ 1-1-3/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.1/2019 (13. март 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2019 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.2/2019 (27. фебруар 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2019, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2/2019 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.1/2019 (21. фебруар 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-1/2019 Kонкурсна документација (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-1/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.4/2018 (30. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-4/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-4/2018 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-4/2018 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-4/2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.1/2018 (9. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Конкурсна документација је измењена 15. марта 2018. године, а рок за подношење понуда је продужен до 23. марта 2018. године до 8.00 часова. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2018 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2018 Измена конкурсне документације (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2018 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (PDF)
5. ЈНМВ 1-2-1/2018 Обавештење о додели уговора (PDF)
6. ЈНМВ 1-2-1/2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.3/2018 (6. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ“Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-3/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3/2018 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-3/2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.2/2018 (20. фебруар 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2018, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2/2018 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2018 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.1/2018 (14. фебруар 2018.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ  „Марија Трандафил’“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део  конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-1/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1/2018 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1/2018 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-1/2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.3/2017 (25. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-3/2017 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3/2017 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-3/2017 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-3/2017 Oбавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.4/2017 (25. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-4/2017 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-4/2017 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-4/2017 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-4/2017 Oбавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.1/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке је набавка услуга – осигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2017 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2017 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2017 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2017 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.2/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2017, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2/2017 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2/2017 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2017 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2017 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.1/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-1/2017 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1/2017 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1/2017 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-1/2017 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.3.1/2016 (27. април 2016.)

Предмет јавне набавке је набавка радова – одржавање и поправка паркета у фискултурној сали ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-3-1/2016 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-3-1/2016 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-3-1/2016 Додатне информације – појашњење (PDF)
4. ЈНМВ 1-3-1/2016 Одлука о додели уговора (PDF)
5. ЈНМВ 1-3-1/2016 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.2/2016 (17. април 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1.1.2/2016 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1.1.2/2016 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2016 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2016 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.1/2016 (28. март 2016, додатак: 2. април 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.1.1/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.1/2016 (PDF)
3. ЈНМВ 1.1.1/2016 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (PDF)
4. ЈНМВ 1.1.1/2016 Oбавештење o измени и допуни конкурсне документације (PDF)
5. ЈНМВ 1.1.1/2016 Додатне информације – појашњење (PDF)
6. ЈНМВ 1.1.1/2016 Измена и допуна конкурсне документације (PDF)
7. ЈНМВ 1.1.1/2016 Одлука о додели уговора (PDF)
8. ЈНМВ 1-1-1/2016 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.2/2016 (28. март 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – снабдевање електричном енергијом ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)
3. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)
4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)

 

ЈНМВ 1.2.1/2016 (15. март 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.2.1/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1-2-1/2016 (PDF)
3. Обавештење о додели уговора ЈНМВ 1-2-1/2016 (PDF)
4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1-2-1/2016 (PDF)

 

ЈНМВ 1.1.3/2016 (14. март 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.1.3/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.3/2016 (PDF)
3. Обавештење о додели уговора 1.1.3/2016 (PDF)
4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.1.3/2016 (PDF)

 

Правилник о набавкама (5. фебруар 2016.)

Школски одбор ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, на седници одржаној дана 3.2.2016. године, донео је Правилник о набавкама.

Правилник о набавкама (PDF)

 

ЈНМВ 4/2015 (24. април 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка добара материјал за одржавање хигијене у ОШ Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 4-2015 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 4-2015 (DOC)
3. Обавештење ЈНМВ 4-2015 (PDF)

 

ЈНМВ 3/2015 (14. април 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 3-2015 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 3-2015 (DOC)
3. Обавештење ЈНМВ 3-2015 (PDF)

 

ЈНМВ 2/2015 (18. март 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.
1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (DOC)
3. Обавештење ЈНМВ 2-2015 (PDF)

 

ЈНМВ 1/2015 (8. март 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (DOC)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 4/2014 (15. април 2014.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 3/2014 (20. март 2014.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 2/2014 (19. март 2014.)

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја  у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1/2014 (20. фебруар 2014.)

Предмет ЈНМВ 1/2014 је набавка услуга – снабдевање електричном енергијом.
Поступак је обустављен јер није прибављена ниједна понуда.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF, DOC)
3. Обавештење о обустављању поступка (PDF)

ЈНМВ 3/2013 (8. новембар 2013.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – осигурање
ученика и запослених у ОШ “Марија Трандафил“

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)

Comments are closed.