Јавне набавке

ЈНМВ

ЈНМВ 1.1.3/2017 (25. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 3. април 2017. године до 10.00 часова. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-3 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-3 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-3 Oбавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.1.4/2017 (25. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 3. април 2017. године до 9.00 часова. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-4 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-4 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-4 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-4 Oбавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.2.1/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке је набавка услуга – осигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.1.2/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2017, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.1.1/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-1 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-1 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.3.1/2016 (27. април 2016.)

Предмет јавне набавке је набавка радова – одржавање и поправка паркета у фискултурној сали ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-3-1 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-3-1 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-3-1 Додатне информације – појашњење (PDF)
4. ЈНМВ 1-3-1 Одлука о додели уговора (PDF)
5. ЈНМВ 1-3-1 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.1.2/2016 (17. април 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1.1.2 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1.1.2 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.1.1/2016 (28. март 2016, додатак: 2. април 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.1.1/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.1/2016 (PDF)
3. ЈНМВ 1.1.1 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (PDF)
4. ЈНМВ 1.1.1 Oбавештење o измени и допуни конкурсне документације (PDF)
5. ЈНМВ 1.1.1 Додатне информације – појашњење (PDF)
6. ЈНМВ 1.1.1 Измена и допуна конкурсне документације (PDF)
7. ЈНМВ 1.1.1 Одлука о додели уговора (PDF)
8. ЈНМВ 1-1-1 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

ЈНМВ 1.2.2/2016 (28. март 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – снабдевање електричном енергијом ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)
3. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.2/2016 (PDF)
4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.2 (PDF)

ЈНМВ 1.2.1/2016 (15. март 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.2.1/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1-2-1/2016 (PDF)
3. Обавештење о додели уговора ЈНМВ 1-2-1/2016 (PDF)
4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1-2-1/2016 (PDF)

ЈНМВ 1.1.3/2016 (14. март 2016.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 1.1.3/2016 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.3/2016 (PDF)
3. Обавештење о додели уговора 1.1.3/2016 (PDF)
4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.1.3/2016 (PDF)

Правилник о набавкама (5. фебруар 2016.)

Школски одбор ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, на седници одржаној дана 3.2.2016. године, донео је Правилник о набавкама.

Правилник о набавкама (PDF)

ЈНМВ 4/2015 (24. април 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка добара материјал за одржавање хигијене у ОШ Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 4-2015 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 4-2015 (DOC)
3. Обавештење ЈНМВ 4-2015 (PDF)

ЈНМВ 3/2015 (14. април 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив ЈНМВ 3-2015 (PDF)
2. Конкурсна документација ЈНМВ 3-2015 (DOC)
3. Обавештење ЈНМВ 3-2015 (PDF)

 

ЈНМВ 2/2015 (18. март 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.
1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (DOC)
3. Обавештење ЈНМВ 2-2015 (PDF)

 

ЈНМВ 1/2015 (8. март 2015.)

Предмет јавне набавке мале вредности била је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (DOC)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 4/2014 (15. април 2014.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 3/2014 (20. март 2014.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 2/2014 (19. март 2014.)

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја  у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)
3. Обавештење о закљученом уговору (PDF)

 

ЈНМВ 1/2014 (20. фебруар 2014.)

Предмет ЈНМВ 1/2014 је набавка услуга – снабдевање електричном енергијом.
Поступак је обустављен јер није прибављена ниједна понуда.

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF, DOC)
3. Обавештење о обустављању поступка (PDF)

ЈНМВ 3/2013 (8. новембар 2013.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – осигурање
ученика и запослених у ОШ “Марија Трандафил“

1. Позив (PDF)
2. Конкурсна документација (PDF)