Стручна служба

Психолог
Драгана Атанасковић

Педагог
Ивана Анђушић

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња учитеља и педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима.

Распоред рада стручних сарадника – ЈАНУАР 2018. године: