Стручна служба

Психолог
Драгана Атанасковић

Педагог
Ивана Анђушић

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима.

Распоред рада стручних сарадника – ЈАНУАР 2019. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 31.12.2018. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 03.01.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 04.01.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 08.01.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 09.01.2019.   / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 10.01.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 11.01.2019.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 14.01.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 15.01.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 16.01.2019.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 17.01.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 18.01.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 21.01.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 22.01.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 23.01.2019. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 24.01.2019. 07:30 – 15:30   11:30 – 19:30
ПЕТАК 25.01.2019. / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 28.01.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 29.01.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 30.01.2019. 07:30 – 15:30   11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 31.01.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 01.02.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30

Распоред рада стручних сарадника – ДЕЦЕМБАР 2018. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 03.12.2018. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 04.12.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 05.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 06.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 07.12.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 10.12.2018.   / 07:30 – 15:30
УТОРАК 11.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 12.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 13.12.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 14.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 17.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 18.12.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 19.12.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 20.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 21.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 24.12.2018. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 25.12.2018. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 26.12.2018. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 27.12.2018. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 28.12.2018. / 07:30 – 15:30