Стручна служба

Психолог
Драгана Атанасковић

Педагог
Ивана Анђушић

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима.

Распоред рада стручних сарадника – СЕПТЕМБАР 2018. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 03.09.2018.   / 07:30 – 15:30
УТОРАК 04.09.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 05.09.2018.    / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 06.09.2018.   07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 07.09.2018.   / 07:30 – 15:30

 

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 10.09.2018. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 11.09.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 12.09.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 13.09.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 14.09.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30

 

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 17.09.2018.   / 07:30 – 15:30
УТОРАК 18.09.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 19.09.2018.   / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 20.09.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 21.09.2018.   / 07:30 – 15:30

 

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 24.09.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 25.09.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 26.09.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 27.09.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 28.09.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30