Стручна служба

Психолог
Драгана Атанасковић

Педагог
Ивана Анђушић

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима.

Распоред рада стручних сарадника – ДЕЦЕМБАР 2018. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 03.12.2018. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 04.12.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 05.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 06.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 07.12.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 10.12.2018.   / 07:30 – 15:30
УТОРАК 11.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 12.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 13.12.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 14.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 17.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 18.12.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 19.12.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 20.12.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 21.12.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 24.12.2018. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 25.12.2018. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 26.12.2018. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 27.12.2018. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 28.12.2018. / 07:30 – 15:30

Распоред рада стручних сарадника – НОВЕМБАР 2018. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 05.11.2018. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 06.11.2018.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 07.11.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 08.11.2018.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 09.11.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 12.11.2018. ДРЖАВНИ ПРАЗНИК
УТОРАК 13.11.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 14.11.2018.   / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 15.11.2018.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 16.11.2018.   / 07:30 – 15:30
СУБОТА 17.11.2018.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 19.11.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 20.11.2018. / 07:30 – 15:30
СРЕДА 21.11.2018. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 22.11.2018. / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 23.11.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 26.11.2018. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 27.11.2018. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 28.11.2018. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 29.11.2018. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 30.11.2018. / 07:30 – 15:30