Списак уџбеника – виши разреди

За ученике од V до VIII разреда потребни су следећи уџбеници за школску 2012/2013. годину:

Разред Наслов Издавач
5 Читанка 5 + cd Завод за издавање уџбеника
5 Српски Језик и Језичка Култура 5 Завод за издавање уџбеника
5 Радна Свеска за Српски Језик и Књижевност 5 Завод за издавање уџбеника
5 Математика 5 – уџбеник Клет
5 Математика – збирка задатака 5 Клет
5 Тестови из историје Завод за издавање уџбеника
5 Историја – уџбеник, Смирнов – Бркић Завод за издавање уџбеника
5 Музичка култура 5 + 3 cd Логос
5 Ликовна култура 5 – уџбеник + cd Бигз
5 Hurra, Wir Lernen Deutsch 1 – уџбеник, немачки језик + cd Завод за издавање уџбеника
5 Hurra, Wir Lernen Deutsch 1 – радна свеска, немачки језик Завод за издавање уџбеника
5 Географија 5 – уџбеник, Јоксимовић, бир.поп. Логос
5 Challenges 1 Бигз
5 Информатика и рачунарство 5 Завод за издавање уџбеника
5 Техничко и Информатичко Образовање 5 Завод за издавање уџбеника
5 Биологија 5 – уџбеник Логос
 

6

 

Читанка 6 + cd

 

Завод за издавање уџбеника

6 Српски Језик и Језичка Култура 6 Завод за издавање уџбеника
6 Радна Свеска за Српски Језик и Књижевност 6 Завод за издавање уџбеника
6 Математика 6 – уџбеник Клет
6 Математика 6 – збирка задатака Клет
6 Музичка култура 6 – уџбеник Логос
6 Историја 6 Завод за издавање уџбеника
6 Историјска Читанка и Радна Свеска 6 Завод за издавање уџбеника
6 Ликовна култура 6 – уџбеник + cd Бигз
6 Hurra, Wir Lernen Deutsch 2 – уџбеник, немачки језик + cd Завод за издавање уџбеника
6 Hurra, Wir Lernen Deutsch 2 – радна свеска, немачки језик Завод за издавање уџбеника
6 Биологија 6 – уџбеник Логос
6 Биологија 6 – радна свеска Логос
6 Географија 6 – уџбеник, Вујадиновић, Голић Логос
6 Физика 6 Завод за издавање уџбеника
6 Збирка Задатака из Физике са Лаборат. Вежбама 6 Завод за издавање уџбеника
6 Challenges 2 Бигс
6 Рачунарство и Информатика 6 Завод за издавање уџбеника
6 Техничко и Информатичко Образовање 6 Завод за издавање уџбеника
 

7

 

Читанка 7

 

Завод за издавање уџбеника

7 Српски Језик и Језичка Култура 7 Завод за издавање уџбеника
7 Радна Свеска за Српски Језик 7 Завод за издавање уџбеника
7 Математика 7 – уџбеник Клет
7 Математика 7 – збирка задатака Клет
7 Историја 7 Завод за издавање уџбеника
7 Биологија 7 – уџбеник Логос
7 Биологија 7 – радна свеска, криз.иаз.хол. Логос
7 Музичко 7 – уџбеник + 3 cd Логос
7 Ликовно 7 – уџбеник + cd Бигз
7 Hurra, Wir Lernen Deutsch 3 – уџбеник, немачки језик + cd Завод за издавање уџбеника
7 Hurra, Wir Lernen Deutsch 3 – радна свеска, немачки језик Завод за издавање уџбеника
7 Географија 7 Завод за издавање уџбеника
7 Хемија 7 – уџбеник Логос
7 Хемија 7 – радна свеска Логос
7 Физика 7 Завод за издавање уџбеника
7 Збирка Задатака из Физике са Лаборат. Вежбама 7 Завод за издавање уџбеника
7 Challenges 3 Бигз
7 Информатика и Рачунарство 7 Завод за издавање уџбеника
7 Техничко и Информатичко Образовање 7 Завод за издавање уџбеника
 

8

 

Читанка 8

 

Завод за издавање уџбеника

8 Српски Језик 8 Завод за издавање уџбеника
8 Радна Свеска за Српски Језик 8 Завод за издавање уџбеника
8 Математика 8 – уџбеник Клет
8 Збирка из Математике 8 Клет
8 Историја 8 Завод за издавање уџбеника
8 Hurra, Wir Lernen Deutsch 4 – уџбеник, немачки језик + cd Завод за издавање уџбеника
8 Hurra, Wir Lernen Deutsch 4 – радна свеска, немачки језик Завод за издавање уџбеника
8 Географска карта Србије 8 Завод за издавање уџбеника
8 Музичко 8 – уџбеник + 3 cd Логос
8 Ликовно 8 – уџбеник + cd Бигз
8 Хемија 8 – уџбеник Логос
8 Хемија 8 – радна свеска Логос
8 Биологија 8 Логос
8 Физика 8 Завод за издавање уџбеника
8 Збирка Задатака из Физике са Лаборат. Вежбама 8 Завод за издавање уџбеника
8 Challenges 4 Бигз
8 Техничко Образовање 8 Завод за издавање уџбеника
8 Информатика и Рачунарство 8 – уџбеник Завод за издавање уџбеника

 

Оставите одговор