Семинар „Рука помоћи и подршке“

У нашој школи је 4. и 5. октобра 2013. године одржан семинар „Рука помоћи и подршке“. Реализатори семинара су учитељица Аленка Орешчанин, учитељица у ОШ „Марија Трандафил“.   и педагог у политехничкој школи у Суботици, Светлана Бељански. На семинару су учествовали наставници, али и родитељи и ученици школе.

Општи циљ семинара је промена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свесности и знања о појави вршњачког насиља у школи.

Специгфични циљеви семинара су:

  • дефинисање заштитне мреже као одговор школе на појаву вршњачког насиља;
  • повезивање школе и локалне заједнице у циљу унапређења и одрживости активности у школи;
  • поштовање дечје партиципације кроз имплементацију модела за превенцију вршњачког насиља;
  • имплементација у школске програме, националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.

Comments are closed.