Тематско планирање

Огледни, угледни и часови тематског планирања полако, али сигурно, постају свакодневица у наставном раду у нашој школи. Ова пракса динамичног и иновативног приступа подучавању наилази на топао пријем и код деце и код наставника. Савремена тежња да се деца све више укључују у наставни процес, као и да у њему играју све активнију и важнију улогу, реализована је поново прошле недеље, када су наше наставнице три различита предмета одржале час тематског планирања у петом разреду.

У петак, 22. маја 2015, одржан је час тематског планирања из географије, математике и енглеског језика. Наставна јединица била је Рељеф, и обрађена је са аспеката сва три предмета. Овај час су осмислиле наставница географије, Невенка Игњатић, наставница математике, Мила Вишић, и наставница енглеског језика, Бојана Стојановић Росић. Наставни материјал су по њиховим смерницама припремили ученици петог разреда.

Час је претежно имао такмичарски карактер и форму квиза. Један од циљева је био да се докаже да се и кроз игру, забаву, бодове и навијање може веома добро, упечатљиво и ефикасно, може учити. Ученице старијих разреда су водиле час, док су наставнице биле ту да пруже подршку и смернице.

Ученици су кроз полупрограмирани рад у радионицама откривали географске појаве и појмове, повезивали њихове називе и одлике са фотографијама, и систематизовали раније стечена знања из физичке географије. Затим су израчунавали аритметичку средину, растојања на карти и у природи, као и на бројевној правој, уз коришћење географских појмова написаних на енглеском језику. На крају су одговарали на квиз-питања на тему рељефа на енглеском језику, помало ломећи језик са великим бројевима.

Часу су присуствовали школски психолог Драгана Атанасковић и наставник физичког васпитања, Горан Богдан.

Comments are closed.