Амбијентална настава

У петак, 18.09., наши ученици су имали задовољство да путем амбијенталне наставе упознају Парк природе „Јегричка“ у Жабљу. Настава се одвијала као корелација више предмета (чувари природе, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање и српски језик). Током наставе неки ученици су нам показали да су већ сада добри риболовци. Наставу су реализовале учитељице Аленка Орешчанин, Душка Атанацков и Марија Драчански.
Овим путем се захваљујемо УСР „Младост Јегричка“ из Жабља на гостопримству на територији свог рибњака.

Comments are closed.