Екомотивисан дан – Дан река

Наша школа учествује у међународном пројекту Еко школа. Један од задатака је да ЕКОМОТИВИШЕ локалну заједницу за разне еколошке акције. Ове недеље екомотивација има задатак да све савесне особе усмери на значај река.

Сваке године, последње недеље у септембру, људи широм света различитим манифестацијама обележавају Дан река. Светски дан река наглашава многе вредности река, настоји да повећа свест јавности и подстиче народе и читаве нације да посвете више пажње и бриге рекама широм света. Реке у готово свакој земљи суочавају се са низом претњи и само активним учешћем свих заинтересованих страна може се обезбедити њихово очување и у наредним годинама, почев од чишћења река, преко пројеката за очување рибљег богатства, до едукативних излета и предавања.

Циљ екомотивисаног дана је:

упознавање деце предшколског узраста, ученика и студената са животним заједницама оближњих речних екосистема  успостављање сарадње са представницима локалне заједнице који се баве:

  • водом, заштитом вода, НВО
  • упознавање ученика са значајем очувања река,
  • организовање практичне активности везане за потребу очувања локалних река

Ученици других разреда имали су задовољство да путем амбијенталне наставе упознају реку Јегричку.

Оно шта су научили успешно су презентовали. Погледајте:

Придружили су им се и ученици виших разреда и на занимљив начин, путем презентација, картица и цртежа, учили су о значају река.

 

Појам и значај река Копнене воде чине око 0.5% свих водених пространства на Земљи и можемо их поделити на површинске и подземне воде. Међу површинским водама преовлађују слатке воде, док се према кретању површинске воде оне могу поделити на стајаће и текуће. У текуће убрајамо изворе, потоке, речице и реке. Реке су природни водотокови у којима се читава водена маса креће кроз корито. Водена маса креће се од извора ка ушћу услед разлике у надморској висини. Под појмом реке садржана су два елемента: вода, која потиче од падавина и подземних вода и речно корито које настаје деловањем текућих површинских вода. Зашто су реке значајне и зашто је важно обележити Светски дан река? Реке повезују копно, слатководне и морске екосистеме. Због своје специфичне природе у њима се јављају карактеристичне биљне и животињске заједнице. Од чистих и здравих река зависи пољопривреда, рибарство и друге привредне гране. Нетакнуте реке ублажавају негативне последице озбиљних поплава и суша. Реке су део наше заједнице и не можемо утицати на водотокове без утицаја на наше здравље. Корисни линкови:

http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/rivers/

https://ypte.org.uk/factsheets/rivers/rivers-and-the-water-cycle#section

 

 

Comments are closed.