Екомотивисан дан: Дан климатских промена

4. новембра у школи смо обележили Дан климатских промена. Ученицима је у холу школе емитован програм везан за климатске промене. На сталном паноу окачени су текстови и радови ученика повезани са овом темом. Ученици су на часовима писали саставе, израђивали ППТ презентације и ликовне радове.

Светски дан климатских промена, 4. новембар, је дан током кога се у целом свету организују разне активности и кампање које имају за циљ да информишу и упозоре становништво на евентуалне негативне последице које овакве промене могу да изазову. Верују се да се тај циљ може постићи очувањем биолошке разноврсности, одрживим коришћењем природних ресурса, смањењем загађења и претеране потрошње енергије. 

Промене које су регистроване претходних, као и оне које се предвиђају за наредних 80 година сматрају се да су настале као резултат човекових активности а не као последица природних промена у атмосфери. 

Ефекат стаклене баште је веома важан када говоримо о климатским променама пошто се односи на гасове који Земљу одржавају топлом и којима припада највећа заслуга за постојање живота на њој. Најновије студије показују да су климатске промене и глобално загревање директно проузроковале нестајања појединих врста организама. Климатске промене ће до 2100. године довести до повећања температуре на Земљи за 1,4°С до 5,8°C. Овај негативни ефекат које ове климатске промене изазивају су разне временске непогоде које су проузроковале бројне катастрофе, погађајући поједине делове планете и изазивајући непроцењиву штету привреди и друштву у целини.

Comments are closed.