Волонтерски тим

Почевши од септембра 2015. године у нашој школи постоји Волонтерски тим, који чине учитељи, наставници и ученици виших разреда. Циљ овог тима је обезбеђивање помоћи при раду ученицима нижих разреда. Њихови старији другари од петог до осмог разреда радо посећују разредну наставу и индивидуално раде са децом којима је потребна додатна подршка у савладавању одређеног градива.
За ученике волонтере је пре почетка сарадње са млађим другарима организована обука, на којој су упознати са моделима учења и презентовања како би њихов рад имао најбоље ефекте.
Посебна корист оваквог волонтерског рада јесте индивидуални приступ, премда сваки ученик волонтер ради са једним учеником нижег разреда. Интензивним и редовним активностима учења између волонтера и ученика се ствара атмосфера међусобног поверења, која свакако позитивно утиче на обе стране, и на ону која пружа помоћ, али и на ону која прихвата помоћ.
Волонтерски тим доноси корист и детету које помаже, и дету коме се помаже, и наставницима, и школи као институцији, али и друштву у целини јер афирмише племените људске вредности и подстиче добре међуљудске односе.
Трудићемо се да негујемо ову праксу и у наредним школским годинама.

Comments are closed.