Дечија недеља 2016.

Дечија недеље од 3. до 7. 10. 2016. године, обележена је у нашој школи уз свакодневне активности ученика нижих разреда.

Све планиране активности су реализоване у току недеље. Недељу смо започели спортским активностима које су реализиване у оквиру одељења или актива, с тим што су у четвртом разреду активности реализовали наставници физичког васпитања Горан Богдан и Милош Рајичић. Дечаци су одмеравали снаге у фудбалу, девојчице су играле „Између две ватре“, а заједно су учествовали у полигону спретности.

Ученици 1. и 2. разреда, осликавали су школско двориште кредама у боји.

Посету Дино парку реализовала су сва одељења 1. и 4. разреда као и ученици 2-1.

Приредбу поводом пријема првака у Дечији савез реализовали су ученици 2. разреда у учионицама првака.

У учионицама, у оквиру одељења, дружењем уз песму и игру завршили смо занимљиву недељу.

 

12.10.2016.

Тим за сарадњу са Дечијим савезом

Comments are closed.