Допунска настава за треће разреде

За ученике трећег разреда којима је потребна помоћ у савладавању програмских садржаја из Српског језика и Математике организована је допунска настава према Закону о основама система и усаглашена са новим Законом о основној школи (члан 32. став 4.)

Допунска настава ће се одржати 27. и 28.12.2016. године од  10:00-11:30 у виду двочаса.

Учитељице Аленка Орешчанин и Марија Драчански

Comments are closed.