Семинар „Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу“

У суботу и недељу, 21. и 22. октобра 2017. године у нашој школи одржан је акредитовани семинар „Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу“. Реализатори семинара су Светлана Бељански, педагог из Суботице и Аленка Орешчанин, учитељица у ОШ „Марија Трандафил“.

Општи циљ семинара је јачање капацитета наставника за управљање одељењем и мотивисање ученика за одговорност према колективу.

Специфични циљеви семинара су:

 • подстицање одељењских старешина на креативнији приступ унапређивању педагошке документације;
 • проширивање знања о сегментима развоја детета које је пожељно пратити, у циљу потпунијег васпитног рада са њима и пружања подршке;
 • развијање вештина за прикупљање информација о ученицима из различитих извора и путем различитих техника, управљање подацима уз поштовање етичког кодекса и законског оквира;
 • пружање информација о свим чиниоцима и елементима важним за израду и вођење личних картона.

На семинару су обрађене теме:

 • Мапе ума;
 • Стилови управљања разредом;
 • Социометрија;
 • Социјално – емоционална клима у одељењу;
 • Учешће ученика у животу и раду школе;
 • Програм рада за ЧОС;
 • Службена комуникација са родитељима;
 • Заштита ученика од насиља;
 • Дебата „Вршњачки медијатори“;
 • Поремећај интерперсоналних односа у групи.
 
На семинару је владала изузетно пријатна атмосфера. Наставници су кроз разне радионице имали прилику да се боље упознају и да на врло занимљив и забаван начин дођу до нових сазнања и идеја које ће им бити од користи у даљем раду.

Семинару је присуствовало 22 наставника разредне и предметне наставе, директор и педагог школе.

ПОГЛЕДАЈТЕ СВЕ ФОТОГРАФИЈЕ

 

Comments are closed.