Угледни час – ,,Ретке и угрожене врсте“

Учитељица Тамара Милојичић је у 4-2 одржала угледни час из природе и друштва – ,,Ретке и угрожене врсте“. Ученици су имали задатак да изаберу неку угрожену/ретку биљку или животињу, да самостално пронађу податке у енциклопедији или на интернету, да направе маску изабраног и да на часу представе присутнима оно што су урадили.

Испуњени су циљеви часа – да ученици кроз истраживачки рад и уз коришћење различитих извора информација стекну што веће знање о значају очувања и заштите угрожених врста  биљног и животињског света, сагледају значајну улогу човека у томе и почну да се понашају у складу са усвојеним знањима.

Ученици су научили да уоче и препознају ретке и  угрожене врсте  биљака и животиња у свом окружењу, схватили су значај њиховог очувања и опстанка и припремили се за одговоран однос према природи .

Час је био веома занимљив, а ученици на висини задатка, тако да су сви који су присуствовали овом часу били изузетно задовољни приказаним.

Comments are closed.