Подела књижица

Подела књижица на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године извршиће се:

1-1:
1-2: петак 28.12.2018. у 9.00,
1-3: петак 28.12.2018. у 9.00,
2-1: петак 28.12.2018. у 9.00,
2-2: петак 28.12.2018. у 9.30,
2-3: петак 28.12.2018. у 9.00,
3-1: петак 28.12.2018. у 10.00,
3-2: петак 28.12.2018. у 11.00,
3-3: петак 28.12.2018. у 11.00,
4-1: петак 28.12.2018. у 8.00,
4-2: петак 28.12.2018. у 8.00,
4-3: петак 28.12.2018. у 10.00,
4-4: петак 28.12.2018. у 10.00,
5-1: петак 28.12.2018. у 11.00,
5-2: петак 28.12.2018. у 9.20,
5-3: петак 28.12.2018. у 10.00,
6-1: петак 28.12.2018. у 9.00,
6-2: петак 28.12.2018. у 9.00,
6-3: петак 28.12.2018. у 9.30,
6-4: петак 28.12.2018. у 9.00,
7-1: петак 28.12.2018. у 10.00,
7-2: петак 28.12.2018. у 11.00,
7-3: петак 28.12.2018. у 11.15,
8-1: петак 28.12.2018. у 9.30,
8-2: петак 28.12.2018. у 9.30,
8-3: петак 28.12.2018. у 10.00.

Comments are closed.