Секције, додатна, допунска и припремна настава током зимског распуста (виши разреди)

Распоред одржавања секција, допунске, додатне и припремне наставе током зимског распуста
(за ученике виших разреда):

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА – табела

1. СРПСКИ ЈЕЗИК:
Наставница Наташа Крушчић:
– допунска настава (6-1, 6-3, 8-2, 8-3): понедељак 24.12.2018. од 10.00 до 11.30,
– додатна настава (6-1, 8-2, 8-3): уторак 24.12.2018. од 10.00 до 11.30,
– припремна настава (8-2, 8-3): понедељак, уторак, среда и четвртак, 24.12, 25.12, 26.12. и 27.12.2018. од 8.00 до 9.30,
– новинарска секција: петак, 28.12.2018. од 10.00 до 11.30.
Наставница Јована Чајић:
– допунска настава (5-1, 5-2, 5-3, 5-4): понедељак, 24.12.2018. у 11.00,
– допунска настава (6-2, 6-4): уторак, 25.12. у 11.00,
– додатна настава (5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-4): понедељак, уторак и среда – 24.12, 25.12. и 26.12.2018. од 9.00 до 10.30.
Наставница Маријана Почуч:
– допунска настава (7-3, 8-1): уторак, среда, четвртак и петак, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12.2018. од 10.00 до 10.45,
– додатна настава (7-3, 8-1): уторак, среда, четвртак и петак, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12.2018. од 11.00 до 12.30,
– припремна настава (8-1): уторак, среда, четвртак и петак, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12.2018. од 8.00 до 9.30.
Наставница Зорана Вујчић:
– допунска настава (5-1, 5-2, 7-1, 7-2): четвртак и петак, 10.1. и 11.1.2019. од 8.00 до 10.00,
– додатна настава (5-1, 5-2, 7-1, 7-2): четвртак и петак, 10.1. и 11.1.2019. од 10.00 до 12.00.

2. МАТЕМАТИКА:
Наставница Мира Дикић:
– додатна настава (6-1, 6-3): уторак 25.12.2018. од 9.00 до 10.30,
– допунска настава (6-1, 6-3): уторак 25.12.2018. од 10.30 до 12.00.
Наставница Милана Кондић:
– допунска настава (6-4, 8-1, 8-2, 8-3): петак 28.12.2018. од 9.30 до 11.00, петак 11.1.2019. од 12.00 до 13.30,
– додатна настава (6-4, 8-1, 8-2, 8-3): уторак, 25.12.2018. од 11.00 до 12.30,
– припремна настава (8. разред): понедељак 24.12.2018. од 9.30 до 11.30,  среда 26.12.2018. од 11.00 до 12.30, петак, 11.1.2019. од 10.00 до 12.00.
Наставница Вишња Ацкета:
– допунска и додатна настава (5-1, 5-3): понедељак, уторак и среда – 24.12, 25.12. и 26.12.2018. од 9.15 до 10.00,
-допунска и додатна настава (7-1, 7-2): понедељак, уторак и среда – 24.12, 25.12. и 26.12.2017. од 8.30 до 9.15,
Наставник Стеван Брдар:
– допунска и додатна настава (5-2, 6-2, 7-3): уторак, 25.12.2018. од 9.00 до 10.30.

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
Наставница Бранка Прекић:
– допунска настава (5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,6-4,7-1,7-2,7-3): понедељак, уторак, среда, четвртак и петак, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12 и 28.12.2018. од 8.00 до 9.30, четвртак, 3.1.2019. од 8.00 до 9.30,
– додатна настава (5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,6-4,7-1,7-2,7-3): понедељак, уторак, среда, четвртак и петак, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12 и 28.12.2018. од 9.30 до 11.00,
– секција (5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,6-4,7-1,7-2,7-3): четвртак, 3.1.2019. од 9.30 до 11.00, четвртак, 10.1.2019. од 9.00 до 11.15, петак, 11.1.2019. од 9.00 до 11.15.
Наставница Жељка Анђелић:
– допунска настава (8-1): понедељак, 24.12.2018. од 9.30 до 11.00; четвртак, 10.1.2019. од 11.00 до 12.30,
– додатна настава (8-1): понедељак, 24.12.2018. од 11.00 до 12.30; четвртак, 10.1.2019. од 9.30 до 11.00.
Наставница Ивана Стамболија:
– допунска настава (6-3, 8-2, 8-3): понедељак, 24.12.2018. од 9.30 до 11.00,
– додатна настава (6-3, 8-2, 8-3): понедељак, 24.12.2018. од 11.00 до 12.30.

4. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:
Наставница Корнелиа Барак Данилов:
– допунска настава (5-2, 5-3, сви 6. разреди): среда, 26.12.2018. од 10.00 до 11.30; петак, 28.12.2018. од 9.30 до 11.00;
– допунска настава (8. разред): петак, 11.1.2019. од 10.00 до 11.30;
– додатна настава (8. разред): петак, 11.1.2019. од 10.00 до 11.30.
Наставница Анико Фехер:
– допунска настава (5-1, 7-1, 7-2, 7-3): четвртак, 27.12.2018. од 8.30 до 10.00.

5. ГЕОГРАФИЈА:
Наставница Невенка Игњатић:
– додатна настава (7. разред): уторак 25.12.2018. од 8.00 до 9.30,
– допунска настава (7. разред): уторак 25.12.2018. од 9.45 до 10.30,
– допунска и додатна настава (5. разред): 25.12.2018. од 10.40 до 11.30.
Наставница Илијана Јокић:
– допунска настава (6. разред): уторак, 25. 12. 2018. од 11.00 до 12.30;
– допунска настава (8. разред): среда, 26. 12. 2018. од 11.00 до 12.30;
– секција (5, 6, 7. и 8. разред): уторак и среда – 25. 12. и 26. 12. 2018. од 11.00 до 12.30; петак, 28. 12. 2018. од 10.00 до 11.30;
– додатна настава (8. разред): четвртак – 3. 1. 2019, петак – 4. 1. 2019, среда – 9. 1. 2019. од 10.00 до 13.00;
– припремна настава (8. разред): уторак и среда, 25. 12. и 26. 12. 2018. од 9.30 до 11.00.

6. ИСТОРИЈА:
Наставник Игор Вукадиновић:
– додатна настава (6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-2, 8-3): уторак, 25.12.2018. у 13 часова, четвртак 3.1.2019. и среда 9.1.2018. у 12 часова,
– допунска настава (6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-2, 8-3): уторак, 25.12.2018. у 13 часова, четвртак 3.1.2019. и среда 9.1.2018. у 12 часова.

7. БИОЛОГИЈА:
Наставница Биљана Јеличић:
– допунска настава (5. и 6. разред): уторак, 25.12.2018. од 11.00 до 11.45,
– додатна настава (5. и 6. разред): уторак, 25.12.2018. од 10.00 до 10.45,
– припремна настава (8. разред): уторак, 25.12.2018. од 9.00 до 10.00.
Наставница Оливера Затезало:
– допунска настава (7. разред): среда, 26. 12. 2018. од 10.30 до 12.00,
– додатна настава (7. разред): среда, 26. 12. 2018. од 9.00 до 10.30,
– биолошка секција: среда, 26. 12. 2018. од 10.30 до 12.00.

8. ФИЗИКА:
Наставница Лидија Кондић:
– допунска настава (сви разреди): понедељак, 24.12.2018. од 9.30 до 11.30, петак, 11.1.2019. од 10.00 до 12.00,
– додатна настава (сви разреди): среда, 26.12.2018. од 11.00 до 12.30,
– припремна настава (8. разред): уторак, 25.12.2018. од 11.00 до 12.30 и петак, 28.12.2018. од 10.00 до 11.30.

9. ХЕМИЈА:
Наставница Татјана Радин:
– допунска настава (7. и 8. разред): уторак, 25.12.2018. у 9.00,
– додатна настава (7. и 8. разред): уторак, 25.12.2018. у 10.00,
– припремна настава (8. разред): четвртак, 27.12.2018. у 9.30.

10. МУЗИЧКА КУЛТУРА:
Наставница Јелена Радоички:
-хор: четвртак 27.12. у 13.00, петак 28.12. у 10.30, четвртак 10.1.2019. у 11.00, петак 11.1.2019. у 11.00.

11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА:
Наставник Саша Балаћ:
– допунска настава (сви 6. разреди, 7-2): понедељак, 24.12.2018. од 8.30 до 10.00,
– додатна настава (6-2, 6-4, 7-2): уторак, 25.12.2018. од 8.30 до 10.00.

12. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:
Наставница Мила Вишић:
– допунска настава (5. и 6. разред): понедељак, 24.12.2018, од 10.00 до 12.15.

13. ФИЗИЧКО (И ЗДРАВСТВЕНО) ВАСПИТАЊЕ:
Наставница Војка Торбица:
– фудбалска секција (5. и 6. разред): понедељак, 24.12.2018. од 12.00 до 13.00, среда, 25.12.2018. од 12.00 до 13.00, среда, 9.1.2019. од 12.00 до 13.00,
– фудбалска секција (7. разред): уторак, 25.12.2018. од 12.00 до 13.00, четвртак, 27.12.2018. од 12.00 до 13.00, четвртак, 10.1.2019. од 12.00 до 13.00.

Comments are closed.