УПИС ПРВАКА школске 2019/2020. године

Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред првог циклуса основног образовања почиње у понедељак 01.04.2019. године и траје до 31.05.2019. године, односно до попуњености уписних капацитета школе.

Према Закону о систему образовања и васпитања, у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У први разред основне школе, у школској 2019/2020. години, уписују се деца рођена од 1. марта 2012. године до 28.фебруара 2013. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2013. године. Дете пролази проверу спремности за полазак у школу, коју школа организује на захтев родитеља, односно законског заступника. Од потребних докумената треба доставити копију извода из матичне књиге рођених детета, уверење о завршеном припремном предшколском програму или потврду о похађању предшколског програма. Тестирање ове деце ће се вршити током јуна 2019. године.

Потребна документа за упис:

  • копија извода из матичне књиге рођених детета;
  • лекарско уверење;
  • уверење о похађању припремног предшколског програма – доставља се накнадно (оригинал)
  • пријава пребивалишта (на увид)
  •  фотокопија личне карте родитеља или законског заступника детета

НАПОМЕНА: родитељи, односно законски заступници детета нису у обавези да доставе извод из матичне књиге рођених детета и потврду о пребивалишту.

Предаја документације и попуњавања анкетног листа у оквиру којег попуњавате податке потребне за упис као и изјашњавање да ли сте за то да Ваше дете похађа  продужени боравак се обавља код секретара школе у следећим терминима:

сваки радни дан  11 :00 – 14.00 часова

 Приликом предаје документације , родитељи  заказују и  термин за тестирање детета код  психолога школе.

Број места у продуженом боравку је ограничен на једно одељење. Пријава за продужени боравак се врши приликом тестирања деце код психолога. Уз пријаву за продужени боравак, родитељи су дужни да доставе потврду о запослењу од послодавца или извод обрасца М4 из ПИО фонда, као доказ о запослењу.

Евгенија Глушчевић,
секретар школе

Comments are closed.