Угледни час „Д као другарство – како да препознамо праве другове“

У среду, 27.3.2019. године у одељењу II3 одржан је угледни час одељењског старешине на тему другарства. Ученици су се кроз песме „Жирафа и мали слон“, Весне Белчевић, „Другарска“, Пере Зупца и „Друг другу“, Драгана Лукића подсетили онога што су раније знали о другарству, те научили и нешто ново о овој за њих значајној теми. Такође су уочавали сличности и разлике између себе и других и вежбали вештину препознавања истинских вредности код других. Кроз разговор у пару и тимски рад ученици су дошли до закључка које особине красе правог друга. Оно што су научили су, уз помоћ учитељице Олинке Мацановић, на крају часа представили уређивањем паноа на тему другарства.

Comments are closed.