Акција прикупљања електронског отпада

У циљу подстицања свести ученика за одговорнији однос и бригу о значају и заштити животног окружења, Еко одбор школе и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организују акцију прикупљања електронског отпада. Позивамо ученике и родитеље да у периоду од 17.5. до 24.5.2019. год. (петак – петак) донесу у школу електронски отпадстаре мобилне телефоне, дигитроне, штампаче, мониторе, мале кућне апарате и сл. и одложе их у контејнере (канте) у холу школе, у приземљу, на којима пише „Електронски отпад“.

Уколико неко поседује крупне кућне кућне апарате (белу технику и сл.), и жели да подржи нашу акцију, потребно је да одељењском старешини до краја недеље достави следеће податке:

  1. име и презиме родитеља,
  2. адресу становања,
  3. контакт телефон, и
  4. врсту уређаја.

Овлашћени рециклери ће доћи на адресу и преузети уређај.

Comments are closed.