Огледни час света око нас

У петак, 10. маја 2019. у одељењу 2-1 одржан је огледни час света око нас на тему „Зависност живих бића од средине у којој живе“. На прикладним примерима из света животиња, ученици су имали прилику да схвате како су жива бића прилагођена условима средине у којој живе, и свом начину живота. На часу су примењене технике кооперативног учења. Ученици су у групама сарађивали и решавали проблеме користећи разноврсне изворе информација: филм, текст, фотографије, оглед, сопствено знање и искуство. Час је реализовала учитељица Слађана Путић, уз асистенцију учитељица Биљане Николић и Тамаре Милојичић. Часу су присуствовале директорка Милијана Граховац Проле, психолог Драгана Атанасковић, учитељице Марија Станковић, Олинка Мацановић, Душка Атанацков и Сања Мишић, и наставница географије Илијана Јокић.

Comments are closed.