Угледни час „Прича о доброј роди“

Учитељица Сања Кнежевић је у среду, 8.5.2019. одржала угледни час из српског језика са наставном јединицом „Прича о доброј роди“ – Стојанка Грозданов Давидовић. Циљ часа је био да  ученици препознају и издвајају заплет приче, време и место дешавања, след догађаја, главне ликове, њихове особине и поступке, изражавају сопствено мишљење и став о прочитаном поткрепљујући га примерима из сопственог живота.
Ученици су својим креативним идејама учинили час занимљивим и интересантним. Током часа је примењено научено са семинара „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе“. Часу су присуствовале директор школе Милијана Граховац Проле и учитељице Љиљана Митровић и Тамара Милојичић.

Comments are closed.