Подела ђачких књижица и сведочанстава

Подела књижица на крају другог полугодишта школске 2018/2019. године извршиће се:

1-1: петак 28.6.2019. у 10:00,
1-2: петак 28.6.2019. у 8:30,
1-3: петак 28.6.2019. у 8:30,
2-1: петак 28.6.2019. у 10:00,
2-2: петак 28.6.2019. у 9:00,
2-3: петак 28.6.2019. у 17:00 + родитељски састанак,
3-1: петак 28.6.2019. у 9:00,
3-2: петак 28.6.2019. у 9:00,
3-3: петак 28.6.2019. у 9:30,
4-1: петак 28.6.2019. у 8:00,
4-2: петак 28.6.2019. у 8:00,
4-3: петак 28.6.2019. у 8:00,
4-4: петак 28.6.2019. у 11:00,
5-1:
5-2: петак 28.6.2019. у 9:00,
5-3: петак 28.6.2019. у 10:00,
6-1: петак 28.6.2019. у 9:00,
6-2: петак 28.6.2019. у 10:00,
6-3: петак 28.6.2019. у 10:00,
6-4: петак 28.6.2019. у 10:00,
7-1: петак 28.6.2019. у 10:30
7-2: петак 28.6.2019. у 10:00,
7-3: петак 28.6.2019. у 10:00,
8-1: петак 28.6.2019. у 9:00,
8-2: петак 28.6.2019. у 9:00,
8-3: субота, 29.6.2019. у 9:00.

Comments are closed.