Семинар „Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву“

Дана 27. 08. 2019. у Основној школи „Марија Трандафил“ одржан је семинар на тему „Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву“.

Област на коју се програм односи су општа питања наставе учења, а компетенције које развија овај програм је компетенција за поучавање и учење.

Општи циљ овог програма је јачање компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно-васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја личности.

Специфични циљеви програма су оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији.

Реализатори овог семинара биле су: Санела Крстић и Маријана Тешић.

Обуку су похађали: директорица школе Милијана Граховац –Проле, девет учитељица, два стручна сарадника и осамнаест наставника предметне наставе.

Погледајте још фотографија.

Comments are closed.