Обука „Развој дигиталних компетенција“

У недељу, 20.10.2019. у нашој школи је одржана обука „Развој дигиталних компетенција“, у складу са новим  Оквиром дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, којој је присуствовало 10 запослених (4 наставнице разредне наставе, 5 наставница предметне наставе и библиотекарка школе). Обуку је одржала Биљана Калафатић, наставница информатике и рачунарства у ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад. Наредна обука биће одржана 26.10.2019. за још 14 наставника наше школе.

Tеме обуке:
1. Дигитално окружење
2. Дигитални ресурси
3. Настава и учење
4. Оцењивање и праћење напретка ученика
5. Подршка ученицима
6. Професионални ангажман

Comments are closed.