Подела књижица

Подела књижица на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године извршиће се у:

1-1: петак 27.12.2019. у 17.00 + родитељски састанак,
1-2: петак 27.12.2019. у 8.00,
1-3: петак 27.12.2019. у 17.00 + родитељски састанак,
1-4: петак 27.12.2019. у 10.00,
2-1: петак 27.12.2019. у 8.30,
2-2: петак 27.12.2019. у 8.30,
2-3: петак 27.12.2019. у 8.30,
3-1: петак 27.12.2019. у 10.30,
3-2: петак 27.12.2019. у 10.30,
3-3: петак 27.12.2019. у 10.30,
4-1: петак 27.12.2019. у 9.00,
4-2: петак 27.12.2019. у 10.00,
4-3: петак 27.12.2019. у 10.00,
5-1: петак 27.12.2019. у 9.00,
5-2: петак 27.12.2019. у 10.30,
5-3: петак 27.12.2019. у 9.00,
5-4: петак 27.12.2019. у 11.00,
6-1: петак 27.12.2019. у 10.00,
6-2:
6-3: петак 27.12.2019. у 10.00,
7-1: петак 27.12.2019. у 10.00,
7-2: петак 27.12.2019. у 9.00,
7-3: петак 27.12.2019. у 10.00,
7-4: петак 27.12.2019. у 10.00,
8-1: петак 27.12.2019. у 10.00,
8-2: петак 27.12.2019. у 10.30,
8-3: петак 27.12.2019. у 12.00.

Comments are closed.