Интерна обука „Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење“

У нашој школи, учитељица Слађана Путић је  30.септембра 2020. одржала интерну обуку запослених за наставнике предметне наставе.Тема обуке је преношење сазнања са семинара „Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење“ ,уз елементе сазнатог на семинару „Компас за учење и поучавање“.

Циљ обуке је   унапређивање планирања, праћења и евидентирања (педагошка документација) напредовања ученика и применa формативног и сумативног оцењивања у функцији учења и мотивације за школско учење.Уз подсећање на основне принципе праћења напредовања ученика,наставници су имали прилику да размене искуства у овој области.

Comments are closed.