Организација рада школе до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године

У складу са изменом и допуном Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 обавештавамо вас о изменама организације рада у школи:

  1. Образовно-васпитни рад у првом циклусу (од 1-4. разреда) остварује се као и досад, по изабраном моделу рада.
  2. Образовно-васпитни рад у другом циклусу (5-8. разред) остварује се путем наставе на даљину уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и Јавног медијског сервиса Србије.

Сва детаљнија упутства о начину рада ученици и родитељи ће добити од одељењских старешина и предметних наставника.

Comments are closed.