Дани рециклаже у децембру

У склопу Еко активности ( Рециклажа) која је предвиђена током месеца деценбра неки од наставника су се одлучили да повежу рециклажу са редовним лекцијама свога градива. Један од примера је ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ( Рециклажом до предака). У овом планирању упознали би ученике за заштитом животне средине и рециклажом материјала која би се провлачила кроз постојеће лекције.

Носиоц активности:

техника и технологија: Упознавање ученика са рециклираним материјалима који су пре тога имали задатак да сакупе, израда макете МАНАСТРИРА ЖИЧЕ од картона и облагаwе истог чеповима, сламчицама и деловима лименки.

Тематски дан“ Рециклажом до предака“ ( ирада макете МАНАСТИРА ЖИЧА)

историја: Хронолошко упознавање са историским догађајима везаним за објекат у виду израде плаката. Тематски дан“ Пролазак кроз осам векова долине краљева и симбола српске духовности и државности „( ирада плаката МАНАСТИРА ЖИЧА)

биологија: Упознавање ученика са рециклираним материјалима, шта се рециклира и колико помаже.

Тематски дан“ Шта све може да се рециклира“

ликовно: Повезивање уметности у рециклажу

Тематски дан“Унапређивање компетенције ученика

Одговоран однос према здрављу “

веронаука: У оквиру часа ученици ће стећи основна знаwа о МАНАСТИРУ ЖИЧА  и коме је празнику посвећен манастир.

Тематски дан“ Вазнесење Господње“

информатика: Увођење нових технологија у рециклажу

Тематски дан „Израда пп презентација;

Comments are closed.