Примена микробита у настави географије

Ученици 7-1 и 7-4 разреда су имали прилику да 7.6.2022. године градиво из геогарафије понаве на један занимљив и потпуно нов начин.  У ту сврху су користили микробитове како би се на сваком од њих путем радио везе исписало једно слово појма (10 градова, 10 река и 10 планина света) а потом те појмове у програму Скреч требали да пронађу и означе на карти света. Уколико је одговор тачан, поени би се увећали за 1. Час је осмишљен као квиз – систематизација градива и провера наученог. Ученицима је час био изузетно занимљив и сви су активно учествовали.

Овај огледно-угледни час су осмислиле и реализовале наставнице Гордана Брстина, Мила Вишић и наставник Ненад Радић.

Comments are closed.