Секција на енглеском језику

Руководилац секције: Бранка Прекић

Током школске 2020/2021. године рад секције ће се усклађивати са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и зависиће ће од развоја епидемиолошке ситуације, од свих даљих упутстава, препорука  и мера, које је школа дужна да спроводи.

Циљеви и задаци:

Циљ секције за 2020/2021. годину је да окупи ученике заинтересоване за новинарство и лепоту речи. Циљ мале новинарске редакције је да у овој школској години приреди и објави два броја електронског школског часописа на енглеском језику.