Фото-секција V-VIII

Фото-секција има за циљ да се ученици науче коришћењу фотоапарата и основама фотографије. Ученици се у складу са могућностима оспособљавају и за обраду фотографија уз помоћ различитих компјутерских програма. На тај начин развијамо смисао за естетику, уметничко изражавање и креативност. Конкретна примена огледа се у фотографисању значајних догађаја и датума на нивоу школе, фотографисању и одабиру фотографија за сајт и друштвене мреже, али и за разне фотографске конкурсе и такмичења. Начин фотографисања је на задате и слободне теме, а обрада фотографија, монтажа снимака одвија се у дигиталном кабинету на лап-топовима.

Наставник: Гордана Брстина