Одбојкашка секција

Руководилац секције: Горан Богдан

Секција обухвата ученице од 1. до 5. разреда и током школске 2018/2019. године одржава се суботом, од 16.00 do 17.00.

Циљ наставе одбојке јесте овладавање основним законитостима и принципима одбојкашке игре ради формирања радних навика, савесности, истрајности, упорности, уредности, креативности, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, а нарочито изграђивање културе рада, обављање рада у одређено време и у предвиђеном радном простору, као и развијање свесне потребе да се започети посао заврши до краја.

Задаци:
– развијање интересовања за одбојкашку игру код ученица,
– стицање сазнања да процес учења у школским условима може да се реализује у форми игре,
– стимулисање маште и креативности,
– стицање основних знања технике одбојке,
– оспособљавање ученика за логичко размишљање током игре,
– развијање потребе за самосталних доношењем одлука кроз примену тактичких елемената игре,
– развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење,
– развијање начела фер-плеја и уважавања туђег мишљења.


Спортски дан, 15.5.2019.

Дана 15.05.2019. године у нашој школи је одржан спортски дан уз активно учешће ученика нижих и виших разреда уз организацију активности од стране учитељица и наставника. Ученици виших разреда су се надметали у стоном тенису, фудбалу, скоку у вис и одбојци. Цео догађај је протекао у најбољем реду уз коректно…

Више информација