Рукометна секција

Руководилац секције: Војка Торбица

Током школске 2020/2021. године рад секције ће се усклађивати са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и зависиће ће од развоја епидемиолошке ситуације, од свих даљих упутстава, препорука  и мера, које је школа дужна да спроводи.

Циљеви и задаци:

 развијање интересовања за рукомет,
– овладавање основним законитостима и принципима рукометне игре: кретање са лоптом, вођење у месту и покрету, додавање, скок шут, тактика напада и одбране, седмерац, правила и судијске одлуке,
– формирање радних навика, савесности, истрајности, упорности, уредности, креативности, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, а нарочито изграђивање културе рада, обављање рада у одређено време и у предвиђеном радном простору, 

– развој логичког размишљања током игре,
– развијање потребе за самосталних доношењем одлука кроз примену тактичких елемената игре,
– развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење,
– развијање начела фер-плеја.