Фото-секција I-IV

Руководиоци секције: Биљана Николић, Тамара Милојичић

Циљеви и задаци:

– упознавање са основама фотографије,
– упознавање са руковањем дигиталним фотоапаратом,
– обрада фотографија на рачунару,
– израда и уређење паноа,
– неговање естетских вредности.

Током школске 2020/2021. године рад секције ће се усклађивати са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и зависиће ће од развоја епидемиолошке ситуације, од свих даљих упутстава, препорука  и мера, које је школа дужна да спроводи.