Тим за ажурирање школског сајта и израду летописа

Чланови тима(2023/2024):

 1. Анђелија Кужић, разредна настава – ПРЕДСЕДНИК
 2. Наташа Росић, продужени боравак
 3. Јелена Шаровић, разредна настава
 4. Светлана Рађевић, разредна настава
 5. Наташа Крушчић, наставник српског језика и књижевности
 6. Олгица Михајловић, наставник технике и технологије
 7. Саша Балаћ, наставник технике и технологије

Циљеви и задаци тима:

 • Праћење и извештавање о активностима организованим у школи.
 • Праћење и извештавање о активностима ван установе у којима школа учествује.
 • Сарадња са свим тимовима и стручним већима и извештавање о њиховим активностима.
 • Израда летописа.
 • Ажурирање сајта школе.