Тим за ажурирање школског сајта и израду летописа

Чланови тима:

1. Вишња Ацкета, наставница математике (председник, записничар)
2. Илијана Јокић, наставница географије (заменик председника)
3. Сања Дакић, наставница српског језика

Циљеви и задаци тима:

  • Праћење и извештавање о активностима организованим у школи.
  • Праћење и извештавање о активностима ван установе у којима школа учествује.
  • Сарадња са свим тимовима и стручним већима и извештавање о њиховим активностима.
  • Израда летописа.
  • Ажурирање сајта школе.