Тим за ажурирање школског сајта и израду летописа

Чланови тима:

1. Бранка Прекић, наставница енглеског језика (председник, записничар)
2. Саша Балаћ, наставник технике и технологије (заменик председника)
3. Oлгица Михајловић, наставница технике и технологије

4. Гордана Брстина, наставица информатике и рачунарства

Циљеви и задаци тима:

  • Праћење и извештавање о активностима организованим у школи.
  • Праћење и извештавање о активностима ван установе у којима школа учествује.
  • Сарадња са свим тимовима и стручним већима и извештавање о њиховим активностима.
  • Израда летописа.
  • Ажурирање сајта школе.