Тим за израду годишњег плана рада школе

Чланови тима:

  1. Аленка Орешчанин, наставница разредне наставе, председник
  2. Биљана Николић, наставница разредне наставе
  3. Ивана Анђушић, педагог

Циљеви и задаци тима: