Тим за израду годишњег плана рада школе

Чланови тима:

  1. Ивана Анђушић, педагог (председник)
  2. Биљана Николић, наставница разредне наставе
  3. Милијана Граховац Проле, директор

Циљеви и задаци тима:

  • израда годишњег плана рада школе