Тим за професионалну оријентацију

Чланови тима:

 1. Драгана Атанасковић, психолог (председник)
 2. Милош Рајичић, наставник физичког и здравственог васпитања (8-1)
 3. Вишња Ацкета, наставница математике (8-2)
 4. Бранка Прекић, наставница енглеског језика (8-3)
 5. Корнелиа Барак Данилов, наставница немачког језика (7-1)
 6. представник Ученичког парламента
 7. представник Ученичког парламента

Циљ програма професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање са крајњим циљем постизања одређеног нивоа професионалне зрелости.

Основни задаци програма професионалне оријентације у основној школи:

 • Упознавање, праћење и постизање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика.
 • Формирање правилних ставова према раду.
 • Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја.
 • Сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци.
 • Сарадња са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју.
 • Даље праћење и подстицање развоја изражајније способности, усмеравање и усклађивање с професионалним интересовањима.
 • Упознавање организационе и програмске структуре средњег образовања.
 • Активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при опредељивању за будуће занимање.
 • Остваривање сарадње са радним организацијама.

 


Сајам образовања

У четвртак, 22.3.2018. године у нашој школи одржан је Сајам образовања. Ученицима осмог разреда представиле су се средња медицинска школа „Хипократ“, гимназија „Смарт“, средња медицинска школа „Доситеј Обрадовић“, средња медицинска школа „7. април“, уметничка школа „Богдан Шупут“ и средња пољопривредна школа из Футога.

Више информација

Позив на Сајам образовања

Поштовани, Позивамо Вас на Сајам образовања у ОШ „Марија Трандафил“ у Ветернику, који ће бити одржан дана 22. марта 2018. године са почетком у 18:00 часова. Сајам образовања организујемо први пут у нашој школи, а циљ је да се све средње школе за које су заинтересовани наши осмаци представе у…

Више информација