Стручни актив за развој школског програма

Чланови тима:

  1. Марина Тањга, наставница разредне наставе (председник)
  2. Павле Сешић, наставник техничког и информатичког образовања (заменик председника)
  3. Анико Керекеш, наставница немачког језика (записничар)
  4. Ивана Анђушић, педагог

Циљеви и задаци тима:

  • израда новог Школског програма, односно новог документа, на сваке четири године
  • праћење примене, односно, имплементацијe Школског програма