Тим за развој Школског програма

Чланови тима:

  1. Марина Тањга, наставница разредне наставе, председник
  2. Добрила Костин, наставница енглеског језика
  3. Јелисавета Жарковић, наставница разредне наставе
  4. Драгана Милићевић, наставница разредне наставе

Циљеви и задаци тима:

  • израда новог Школског програма, односно новог документа, на сваке четири године
  • праћење примене, односно, имплементацијe Школског програма