Тим за развој Школског програма

Чланови тима:

  1. Марина Тањга, наставница разредне наставе, председник
  2. Анико Керекеш, наставница немачког језика
  3. Павле Сешић, наставник техничког и информатичког образовања

Циљеви и задаци тима:

  • израда новог Школског програма, односно новог документа, на сваке четири године
  • праћење примене, односно, имплементацијe Школског програма