Стручни актив за развој школског програма

Чланови тима (2020/2021):

  1. Ивана Анђушић, педагог
  2. Марина Тањга, разредна настава– ПРЕДСЕДНИК
  3. Биљана Ђуричић, наставник биологије
  4. Саша Балаћ, наставник технике и технологије

Циљеви и задаци тима:

  • израда новог Школског програма, односно новог документа, на сваке четири године
  • праћење примене, односно, имплементацијe Школског програма