Семинар РУКА ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ

Општи циљ програма је: Промена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свесности и знања о појави вршњачког насиља у школи.

Теме које се обрађују су:

 • Шта је насиље;
 • Превенција насиља;
 • Морално васпитање;
 • Ко су насилници;
 • Електронско насиље;
 • Комуникација;
 • Контрола беса;
 • Посебан Протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • Техника „Игре  доброг понашања“;
 • Подршка жртвама насиља;
 • Кохезивност групе

Семинар Рука помоћи и подршке (PDF)

 

Comments are closed.