Тим за вредновање и самовредновање

Чланови тима:

 1. Сања Кнежевић, наставница разредне наставе, председник
 2. Милијана Граховац Проле, директорка
 3. Ивана Анђушић, педагог
 4. Мила Вишић, наставница информатике и рачунарства
 5. Саша Балаћ, наставник техничког и информатичког образовања
 6. Нађа Малеш, представник Савета родитеља
 7. Слађана Путић, представник Школског одбора

Циљеви и задаци тима:

 • унапређење наставе применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава;
 • усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе;
 • промовисање школе и унапређење сарадње родитеља са одељењским старешинама, предметним наставницима и педагошко-психолошком службом;
 • повећање презентовања школе преко веб сајта и редовно ажурирање (догађајима и информацијама који доприносе већем угледу школе)