Тим за самовредновање

Чланови тима (2023/2024):

 1. Милијана Граховац Проле, директор
 2. Ивана Анђушић, педагог
 3. Јелена Ковачевић, педагог
 4. Сања Кнежевић – ПРЕДСЕДНИК
 5. Гордана Брстина, наставник технике и технологије, информатике и рачунарства
 6. Слађана Путић, разредна настава
 7. Представник СР
 8. Представник ученичког парламента

Циљеви и задаци тима:

 • унапређење наставе применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава;
 • усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе;
 • промовисање школе и унапређење сарадње родитеља са одељењским старешинама, предметним наставницима и педагошко-психолошком службом;
 • повећање презентовања школе преко веб сајта и редовно ажурирање (догађајима и информацијама који доприносе већем угледу школе)

 

Comments are closed.