Фото-секција

Руководилац секције: Биљана Николић

Секција се у школској 2018/2019. години одржава сваке друге суботе у месецу.

Циљеви и задаци:

– упознавање са основама фотографије,
– упознавање са руковањем дигиталним фотоапаратом,
– обрада фотографија на рачунару,
– израда и уређење паноа,
– неговање естетских вредности.