Тим за инвентар и наставна средства

Чланови тима (2019/2020):

  1. Олинка Мацановић, наставница разредне наставе (председник)
  2. Срђан Радловић
  3. Саша Балаћ, наставник технике и технологије
  4. Светозар Грубишић, домар

Циљеви и задаци тима:

  • евиденција стања учионица и осталих просторија у згради школе,
  •  анкетирање наставника и осталих запослених у школи о потребним средствима и материјалима за рад,
  •  евиденција промене стања у просторијама,
  •  евиденција и отклањање оштећења и кварова,
  •  пописивање основних средстава и ситног инвентара,
  •  евиденција набављених наставних средстава и опреме.