Наставници

РАЗРЕДНА НАСТАВA

Јелисавета Жарковић I-1 , Тамара Милојичић I-2, Биљана Николић I-3, Марија Станковић I-4,
Аленка Орешчанин II-1, Душка Атанацков II-2, Марија Драчански II-3,
Слађана Путић III-1, Драгана Милићевић III-2, Олинка Мацановић III-3,

Сања Кнежевић IV-1, Љиљана Митровић IV-2, Марина Тањга IV-3 (председник стручног већа)

Продужени боравак: Сања Мишић

ПРЕДМЕТНA НАСТАВA

Стручно веће за српски језик и стране језике

Српски језик: Зорана Вујчић, Наташа Крушчић, Зорана Миоковић – председник стручног већа (Јована Чајић), Сања Дакић
Енглески језик: Добрила Костин, Бранка Прекић, Жељка Анђелић, Бојана Драгољевић (Ивана Стамболија), Тамара Стојановић

Немачки језик: Корнелиa Барак Данилов, Биљана Ђуричић (Анико Керекеш)

Стручно веће за природне науке

Математика: Вишња Ацкета, Мира Дикић (председник стручног већа), Стеван Брдар, Јелена Обрадовић (Милана Кондић)

Биологија: Биљана Јеличић, Оливера Затезало
Физика: Исидора Ђорђевић
Хемија: Татјана Радин
Информатика и рачунарство: Мила Вишић, Јадранка Гламочић

Стручно веће за друштвене науке

Историја: Зоран Пирошки, Милорад Субашић
Географија: Невенка Игњатић (председник стручног већа), Илијана Јокић

Стручно веће за уметности и вештине

Музичка култура: Јелена Радоички
Ликовна култура: Данијела Секулић (председник стручног већа), Aнастазија Цепф
Физичко (и здравствено) васпитање: Војка ТорбицаДраган Цвијетић, Горан Богдан, Милош Рајичић

Техника и технологија: Саша Балаћ, Миодраг Баварчић

Обавезни изборни предмети

Верска настава: Сава Фан, Нада Курјак
Грађанско васпитање:
I разред – Јелисавета Жарковић,
II разред – Душка Атанацков,
III разред – Слађана Путић,
IV разред – Сања Кнежевић,
V, VI, VII и VIII разред – Сања Дакић

Изборни предмети и слободне наставне активности

Од играчке до рачунара: Слађана Путић, Драгана Милићевић
Народна традиција: Олинка Мацановић, Сања Кнежевић, Љиљана Митровић, Марина Тањга
Информатика и рачунарство: Мила Вишић
Домаћинство: Татјана Радин, Оливера Затезало
Изабрани спорт: Милош Рајичић, Драган Цвијетић
Хор и оркестар: Јелена Радоички
Цртање, сликање и вајање: 
Данијела Секулић
Шах: Милош Рајичић

Преузмите:
Кодекс понашања наставника
Вршњачка едукација заснована на драми: Приручник за тренинг (PDF)
Стратегије управљања разредом (DOC)
– Portfolio – образац (DOC)
– Правилник о стручном усавршавању (PPT)
– Tермини ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА са наставницима разредне и предметне наставе за школску 2019/2020. годину
Распоред ДОПУНСКЕ и ДОДАТНЕ наставе и СЕКЦИЈА за школску 2019/2020. годину