Огледни час: Конструкције неких углова

Наставница математике Снежана Тодоровић одржала је 18.11.2016. године огледни час у одељењу 6-1 са темом „Конструкције неких углова“. Циљ часа је било утврђивање поступака основних конструкција и конструкција неких углова. Ученици су били подељени у групе у складу са својим способностима. Свака група је  добила задатке различите тежине, те је јасно да је спроведена диференцирана настава. Ученици су у групама на листу од блока најпре конструисали задате углове, а затим их истицали фломастерима. На крају часа свака група је презентовала свој рад и предложила оцену за свој рад. Свој рад је прво представила група која је добила најједноставније задатке, а затим групе са све сложенијим и сложенијим задацима.

Часу су присуствовале наставнице Вишња Ацкета, Илијана Јокић и Наташа Илић.

 

Comments are closed.